Centrum aktywności dla dzieci i młodzieży o nazwie "Narnia" w Bydgoszczy, oferujące zajęcia pozalekcyjne, rozwijające kreatywność i umiejętności społeczne.