Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym “Nowa Nadzieja”

Oddział Bydgoszcz

ul. Janikowska 19, 85-186 Bydgoszcz

NIP: 953-253-44-39

REGON: 230178659-00020

PKO BP: 27 1020 1462 0000 7702 0390 9785

Dyrektor Misji:

Michał Pezowicz

dyrektor@nowanadzieja.bydgoszcz.pl
tel. 733 949 009

————————————————————

Świetlica “Narnia”:

Kierownik – Grażyna Banul

Z-ca Kierownika – Irena Borucka

narnia@nowanadzieja.bydgoszcz.pl

biuro@nowanadzieja..p

Adres placówki:

ul. Pomorska 57 (róg ul. Pomorskiej – Hetmańskiej)

kontakt ogólny:

biuro@nowanadzieja.bydgoszcz.pl

Czynne:

Wtorek:  godz. 15:00 – 18:00

Czwartek:  godz. 15:00 – 18:00

Piątek:  godz. 15:00 – 18:00

Sobota:  godz. 11:00 – 14:00